Svea hovratt
Advokat C A Exton
Jag har över 40 års juridisk erfarenhet bl a som domare och advokat, men bedriver f n ingen juridisk verksamhet.
Kontakt
 
 


Affärsjuridik
En advokat är en van förhandlare. Han kan biträda dig vid framarbetandet av
olika avtal som skall träffas i verksamheten, mellan delägarna (s k konsortialavtal), anställningsavtal, hyresavtal, avtal med kunder och leverantörer, eller med tolkning av ingångna avtal och med eventuella tvister.
 
 
  Kontakt

Företagsöverlåtelser

Med branschkunskap, erfarenhet och affärssinne kan en advokat bidra till en bättre affär.

Komplexiteten och informationsmängden i företagsöverlåtelser ökar. Det gör också kraven på hur snabbt projektet ska genomföras. En lyckad affär förutsätter att flera förhållanden beaktas. För att hitta den bästa affärsstrukturen krävs flexibilitet och kreativitet samt insikt i en mängd delfrågor. Ett bra förhandlingsresultat förutsätter god förståelse för parternas förväntningar, liksom en klar insikt om affärsmodellen och affärsomgivningens påverkan. Om inte projektet genomförs effektivt riskerar man att den löpande verksamheten blir lidande och att ledningen utsätts för onödig belastning.
 
  Sveriges Advokatsamfund
 Domstolsverket
 
     
 
Rättsområden
Advokater, som sysslar med affärsjuridik kan oftast erbjuda en komplett service i löpande juridiska frågor, kontakter med myndigheter, registreringsärenden,
biträde vid tvister och förhandlingar om olika avtal.

De kan också hantera ärenden inom allmän civilrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, och skadeståndsrätt.
Kontakt
Kontakt

Kontakt